Čierny deň pre slovenské lesy !!!

Plánovanie turistiky pomocou internetu (značené turistické chodníky na Slovensku: trasa, dĺžka, prevýšenie, čas) - stará adresa
Plánovanie turistiky pomocou internetu - nová adresa


Pozrite tiež tieto stránky:

     AKTUALITY

Klub slovenských turistov a OZ Karpaty pozývajú na 34. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2020, na ktorom bude desať prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. apríla 2020 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:30 do 19:00.

V nedeľu 26. apríla plánujeme túru (bližšie info v sobotu počas premietania).

Program s mesačným predstihom uverejníme na www.expedicie.estranky.sk, kde sa nachádzajú základné informácie aj o predchádzajúcich 33 ročníkoch.

Svetozár Krno, predseda Komisie pre expedičnú turistiku pri sekcii PT Klubu slovenských turistov, karpaty84@gmail.com

     DIAĽKOVÁ TURISTIKA V MALÝCH KARPATOCH A OKOLÍ - kalendár Malé Karpaty a okolie, diaľkoplazecké súťaže a ocenenia,...

     http://www.kst.sk   - oficiálna stránka Klubu slovenských turistov
     http://kbt.kluby.hiking.sk/  - stránka Klubu bratislavských turistov

     Linky na ďalšie turistické stránky


Mesačník MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ vychádza ako zborník nezávislých prispievateľov s turistickou tématikou oblasti Malých Karpát a okolia, zameranou prevažne na diaľkovú pešiu turistiku. Za obsahovú náplň zodpovedá autor príspevku. Medzi bratislavskými a trnavskými turistami má už viac ako 10-ročnú tradíciu. V tlačenej forme možno mesačník získať na diaľkových pochodoch organizovaných v Malých Karpatoch a blízkom okolí.

Obsahová náplň tejto stránky sa bude priebežne dopĺňať. V elektronickej forme sú dosiaľ spracované tieto čísla časopisu (zatiaľ bez obrázkov).

 


rok 2016:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2016 (1/293)
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2016 (2/294)


rok 2015:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2015
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február - marec 2015
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl - máj 2015
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún - júl 2015
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2015


rok 2014:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2014
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február / marec 2014
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2014
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2014
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2014
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2014
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august / september 2014
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október / november 2014
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2014


rok 2013:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2013
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl - máj 2013
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2013
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2013
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2013
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2013
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október - november 2013
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2013


rok 2012:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2012
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2012


rok 2011:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2011
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2011


rok 2010:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2010
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2010


rok 2009:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2009
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2009


rok 2008:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2008
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2008


rok 2007:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február-marec 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2007
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2007


rok 2006:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august / september 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2006
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2006 / január 2007


rok 2005:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2005
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2005


rok 2004:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2004
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - Silvester 2004


rok 2003:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2003
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - silvester 2003


rok 2002:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2002
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - silvester 2002


rok 2001:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - január 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - marec 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - apríl 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - máj 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - jún 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - júl 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - august 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - september 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - november 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - december 2001
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - Silvester 2001


rok 2000:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 1/2000 - január 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 2/2000 - február 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 3/2000 - marec 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 4/2000 - apríl 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 5/2000 - máj 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 6/2000 - jún 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 7/2000 - júl 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 8/2000 - august 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 9/2000 - september 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 10/2000 - október 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 11/2000 - november 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 12/2000 - december 2000
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - Silvester 2000


rok 1999:

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 5/1999 - máj 1999
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 6/1999 - jún 1999
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 7/1999 - júl 1999
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 8/1999 - august 1999
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 9/1999 - september 1999
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 10/1999 - október 1999
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 11/1999 - november 1999
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ 12/1999 - december 1999
MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - Silvester 1999


Príspevky a pripomienky posielajte na adresu soula@elf.stuba.sk.


DIAĽKOVÁ TURISTIKA V MALÝCH KARPATOCH A OKOLÍ


Posledná úprava tejto stránky: 03.02.2020.