MALOKARPATSKÝ  DIAźKOPLAZ

8/1999

 

 

 

Vežmi sme sa mýlili ?

Tretie tisícročie alebo skromnejšie 21.storočie sa nezadržatežne blíži. Ani nie dve celé desiatky mesiacov nás delia od toho magického a dlho očakávaného času. Ako sme o tomto čase snili dnes, už v ďalekej minulosti, kedy tretie tisícročie sa zdalo nesmierne a nereálne ďaleko, nám trochu môže priblíži i článok uverejnený v bulletine Trikrát Turistická Tesla z roku 1984. Áno, z roku tisíc devästo osemdesiateho štvrtého. Článok mal názov "Naša trasa v roku 2001". Všimnite si, že Tesláci /teda Ja/ už za komunistov tvrdili, že tretie tisícročie sa začne v roku 2001.

A ešte niečo. Už vtedy sme verili, že naše Diažkové pochody prežijú i rok 2000 !!! Vidíte mali sme pravdu.

Nuž tu je ten spomínaný článok a posúďte sami.

 

Naša trasa v roku 2001

Schopnos poznáva nielen minulos a prítomnos, ale i nejestvujúcu budúcnos, fascinovala žudstvo od jeho vzniku. Ten, kto sa zúčastnil na predchádzajúcich ročníkoch nášho DP, určite nepochybuje, že nᚠDP prežije i rok 2000. Zábezpekou je i tá skutočnos, že pešia turistika je obžúbená a získava si čoraz väčšiu obžubu. Niektoré jej prvky prenikajú i do iných športov. V mnohých športových disciplínach už roky "prešžapujeme" na jednom mieste, naši výkonnostní futbalisti sú schopní neraz "odpochodova" i celý zápas.

Nᚠfuturologický príspevok nie je stavaný len na vedeckej báze, bude to i nezáväzné snívanie s vožnou tvorivou licenciou.

Zraz všetkých účastníkov 23.ročníka diažkového pochodu bol v reprezentačnom podnikovom rekreačnom stredisku pri Červenom Kameni. Vysoká, niekožko poschodová budova tvorí dominantu celého okolia. Je vybavená krytou plavárňou, saunou a ďalšími vymoženosami začínajúceho sa 21.storočia. Slúži k regenerácii fyzických, ale najmä duševných síl pracujúcich celého podniku. Práve v čase štartu pristál na prižahlom letisku vežkokapacitný aerotaxík, ktorý priviezol skupinu pracovníkov, ktorým sa skončil štvorhodinový pracovný úväzok. Na jednom z množstva ihrísk s umelým trávnikom sa pripravujú nohejbalisti našej Telojednoty /názov telovýchovná sa skrátil na uvedený z dôvodov, že už nebude potrebné vychováva/ na nasledujúcu sezónu. Tohto roku dali prednos príprave doma pred zahraničím. Na minuloročný štart našich nohejbalistov na Barme doteraz radi spomínajú Barmani a ešte viac barmani.

Ale nás zaujíma turistika!

Organizátori nás vedú dlhou chodbou, ktorou sa dostávame ku kabínam domácich turistov. Zaklopeme na dvere /iba zo zdvorilosti, lebo video vrátnik už dávno predtým oznámil nᚠpríchod/ a vchádzame dnu. Ocitáme sa v rozsiahlej a vežmi vkusne zariadenej kabíne domácich, v ktorej vládne čulý ruch. Na masážnom stole pod rukami zručného maséra sa striedajú účastníci pochodu. Niežeby nemali k dispozícii najmodernejší prístroj ROMBAS 007 /skratka neznačí spôsob rob masáž, ale znamená robot-masér/, ale ručná práca je ručná práca. Displej terminálu chŕli posledné údaje o trase, počasí i súperoch.

Nad poruchou videozariadenia sa netreba rozčužova. Technika niekedy zlyháva i v 21.storočí. To, čo naši otcovia považovali za dar civilizácie a vedy, stalo sa pre naše deti samozrejmosou, čo vtedy bolo stĺpom pokroku, dnes je jedným zo stromov v lese.

Na vežkej svetelnej tabuli udáva tréner posledné pokyny, určuje zostavu na dnešný pochod a taktiku zdolávania - nie súpera, ale terénu. Tajomník oddielu hovorí niečo o prémiach pre družstvo v prípade záchrany v 1.národnej turistickej lige. Pridáva sa i podpredseda - pôvodným povolaním od čierneho remesla a pridáva k oficiálnym prémiam i niečo z čierneho fondu. Sem-tam poču i niečo o rozhodcoch i hráčoch súpera, ale to sú ničím nepodložené domienky. Skrátka, v kabínach vládne atmosféra, aká dakedy vládla v kabínach našich futbalových či hokejových mužstiev.

Čas je neúprosný a hlavný rozhodca pozýva turistov na štart. Na štartovej čiare sa začína formova dlhý rad pestrofarebne oblečených turistov v najnovšej a najmodernejšej výstroji i s množstvom rôznych povolených a žiaž i nepovolených reklám. Diažkové pochody sú už dávno olympijskou disciplínou. Neustále sa rozširujúci počet skupín prinútil MOV siahnu i na ďalšie ročné obdobia a tak DP sú zaradené na program jesenných Olympijských hier /JOH/.

Vežkou farebnosou a pestrosou v oblečení vynikajú najmä zahraniční pretekári. V tohtoročnej štartovnej listine je nápadný značný pokles počtu afrických turistov. Je to odrazom celkového zníženia záujmu Afričanov o turistiku v dôsledku nedostatočného značenia turistických chodníkov v pralese a tým i vežkého počtu poblúdilcov.

Od štartu sa asfaltovou cestou dostaneme popri hrade Červený Kameň, ktorý mimochodom vôbec nie je postavený na červenom kameni, do lesa /les bol v minulosti rozlohou určitá plocha, na ktorej rástli stromy a dokonca sa tu preháňala lesná zver/, kde pokračujeme tartanovou cestičkou k Zochovej chate. Zo "zošky" - ako ju populárne nazývali naši predkovia, sa dostaneme po umelom trávniku - miestami už vyblednutom, až k úpätiu Skalnatej a pohyblivými schodami na jej vrchol.

Na kúsok opustíme červenú značku a lesnou autostrádou prídeme do Lipín, kde navštívime skanzen Tesla. V tomto prírodnom múzeu sú postavené drevené chatky, ktoré podža výskumov historikov slúžili v minulosti na rekreáciu našich predkov. Je to historická pamiatka ochotná vydáva čisté svedectvo o bohatstve ducha, pracovitosti a majstrovstve našich predkov. Po krátkom zastavení pokračuje naša cesta okolo lesnej škôlky, odkiaž každoročne prichádzajú na trh umelé vianočné stromčeky. A už je tu kopec Somár, ktorý si svoje pekné meno zachoval až do dnešných čias /roku 2001/.

I tu sa relatívne málo zmenilo. Vybudoval sa tu aeromotel /čím sa odrazili pokusy a snahy gigantomanov o vybudovanie kozmomotela/, je tu nová ležačka do Pezinka, ktorá nahradila pôvodnú sedačku a ďalšie menej významné stavby. O kúsok ďalej prechádzame chránenou prírodnou oblasou, v ktorej sa zachovalo niekožko pôvodných stromov, ktoré boli typické pre vtedajšiu flóru. Touto oblasou vzhžadom na jej malú rozlohu, prejdeme vežmi rýchlo a dostaneme sa ku križovatke s modrou značkou, ktorá je vzhžadom na vežkú frekventovanos riadená pikopočítačom 8.generácie /kde sú tie časy elektrónkových počítačov, ako sa to s obžubou niekedy písavalo/. Do vstupnej jednotky počítača každý účastník vkladá svoju osobnú kartu a na základe údajov na nej vyhodnotí doterajší priebeh pochodu /kam sa hrabú tie niekdajšie tajné i obyčajné kontroly/, stanoví optimálny priebeh ďalšieho pochodu, spočíta doterajší výdaj energie a určí množstvo i zloženie občerstvenia.

Už je čas opusti občerstvovaciu stanicu a niekožkokilometrovým pohyblivým chodníkom sa dostaneme do chránenej umelej oblasti, v ktorej sa uchovávajú pre budúce pokolenia vymoženosti dnešnej doby /rôzne odrody umelých trávnikov, umelé listnaté i bezlistnaté stromy a pod/. Práve dnes tu požovníci inšpirovaní históriou a zväzarmovcami usporiadajú hon na líšku - samozrejme, že celú umelú.

Blížime sa k záverečnej časti nášho pochodu - k Šedivému Krížu, ktorý sa pôvodne nazýval "Biely", ale od smogu i vekom zošedivel. Dnes rovnako ako v minulosti je to stredisko prímestskej rekreácie. Húfy rekreujúcich sem dopravuje bratislavské metro- trasa H /predchodcom bola známa rýchlodráha/, ktoré tu má konečnú zastávku. Ešte musíme prejs prekrásnou alejou /pouličných svetiel/ a už je tu ciež! V cieli nás očakáva s ohžadom na mimoriadnu pracovnú stredu značný počet divákov, ktorí nadšene aplaudujú športovcom, ktorí v 21.storočí sú schopní prepravova sa pomocou vlastných nôh. Sú tu desiatky novinárov, fotoreportérov i reprezentační tréneri. Kde-tu je vidie i to, čo neradi vídame na našich športoviskách a čo nás bude stᝠešte veža výchovno - propagačnej práce. Sú tu lanári, šíbri, rôzni mecenáši, ktorí s mešcami plnými peňazí lanária popredných diažkárov do ich chýrnych klubov...

"Tak si myslím jestli nekecáš" - zazdal sa mi hlas Jozefa Švejka, prebudil som sa a vrátil do súčasnosti, síce skromnejšej, ale o to krajšej.

Ivan Nižnan, 1984

 

ZAUJÍMAVOSTI Z OKOLIA MALÝCH KARPÁT

O Borskom Mikuláši, na "Búroch"

Sotva možno zozbiera tožko írečitých, s prírodou spojených slov a pomenovaní, kožko ich má naše Záhorie, žudovo povedané "Búry". A týchto topografických názvov azda najviac je pri pomenovaniach či už časti obce alebo chotára práve v Borskom Mikuláši.

Jeho prví osadníci, prirastení k zemi, k prírode a jej kráse, dávali určitým častiam v chotároch napríklad takéto pomenovania: Vo Výhoni, Za Mostom, Na doline, Habány, Dole dedina, Plotky, Smuha, Svätý Ján, Na hliníkoch, v Močidielkach, ale aj Na kopci, Pri Márii Magdaléne, či V Zemaniči u Markovej. Všetky tieto názvy si môžete aj dnes overi v turistickej mape Malých Karpát.

Vlnitý a kopcový terén chotára dal vzniknú tejto starobylej dedine, o ktorej prvé správy z kroník uvádzajú, že v roku 1394 patrila ako poddanská dedina panstvu Ostriež, neskôr, v 18.storočí, bola majetkom Šaštínskeho panstva. V 16.storočí prijal zemepán na svoje majetky habánskych utečencov, ktorí tu našli svoj nový domov. Osvedčili sa ako vynikajúci remeselníci a tu hlavne ako tkáči.

Prílevom nových osadníkov sa obec rozrastala a v roku 1828 pri súpise poddaných rátala vyše dvetisíc obyvatežov, ktorí žili v tristo domoch. Obyvatežstvo obce sa zaoberalo požnohospodárstvom, sadením a spracovaním konope. Domácky tkali hrubé "gaové plátno", s ktorým chodievali na trhy po širokom okolí. Vlhké močariny poskytovali výborné prúty na pletenie rôznych druhov košíkov, búd, holubníkov.

Jednako táto záhorácka obec má prvoradý zástoj v Slovenskej jazykovej spisbe a literatúre. Je rodiskom najväčšieho bernolákovského básnika Jána Hollého /1785 - 1849/. Na jar tohto roku sme si pripomenuli 150.výročie od jeho smrti.

Básnik Ján Hollý bol básnikom nielen slovenským, ale aj slovanským. Veď kto krajšie ospieval slovanstvo, bratstvo slovanských národov, ak nie on. Jeho diela Sláv, Cyrilo-metodiáda, Svätopluk, Selanky a ďalšie sú historickým výrokom o vežkej slovanskej rodine. V každom jej členovi vidí svojho brata. Je prvým pevcom prírody a jej krás. A všetko, čo videl u svojich spolurodákoch, odporúča aj ostatným statočným občanom nielen svojho kraja, ale tiež všetkým roduverným bratom.

Tibor Kováč

 

Ultravytrvalostný beh DE LA 6000D

Ultravytrvalostný beh DE LA 6000D (v roku 1998 - 9.ročník) v Savojských Alpách vo Francúzsku patrí svojím profilom medzi najnáročnejšie podujatia svojho druhu na starom kontinente. LA 6000D neznamená totiž nič iné, len to, že súčet stúpaní a klesaní medzi štartom a ciežom je 6000 m (presne 6134).

Po štarte v Macote a zhruba po 4 kilometroch mestom začína brutálne stúpanie na kótu "Aime 2000" (2110 m n.m.). Bežec, alebo skôr chodec, pretože tu sa na väčšine úsekov absolútne nedá pomyslie na beh, prekonáva na siedmych kilometroch prevýšenie 1400 m. Pri prebehnutí "Aime 2000" sa pred účastníkmi otvárajú široké trávnaté pláne - "La Plagne", stúpanie sa zmierni, ale nepovolí. Po prašných cestách, horských chodníčkoch za frenetického povzbudzovania turistov a občasného zahvízdania sviša, ktorých je tu neúrekom, stúpate na "Roche de Mio" (2700 m n.m.). Tu zalapáte po dychu a vrháte sa nadol k sedlu "Col de la Chiaupe" (2492 m n.m.). A aby ste náhodou nezaspali, rovno zo sedla cestou-necestou, skalami, suou... stúpate nahor k trblietajúcemu sa žadovcu. Ešte záverečný suový žžab s desiatkami divákov, ktorí sa tu priviezli lanovkou, aby vzhliadli novodobých samotrýznitežov a je tu plato žadovca. Ešte 50 m po suti zatavenej v sklenom žade, pomedzi potoky topiaceho sa snehu a stojíte na najvyššej kóte behu - 3050 m n.m. Fantastický deň poskytuje neuveritežné výhžady na desiatky štítov, ktorým dominuje Mont Blanc, ale bežcom nie je určená táto idylka. Tvorí iba kulisu nesmierneho zápasu. Z kameňa na kameň, "tečúcou" suou, žadom, snehom akoby na lyžiach... stráca v okamihu desiatky ažko nadobudnutých výškových kilometrov. 1050 výškových metrov dole, množstvo nárazov do kolien, ubolené členky, tvrdnúce svalstvo. A akoby to nestačilo - od 38.kilometra do 42.kilometra, čiže v úseku krízy maratónu, nasleduje 350 metrový stupák na "Col du Carroley" (2430 m n.m.). Telo žmýka posledné sily. Srdce búši. Dopredu, dopredu... "Col du Carroley" však nie je vykúpením. Zbeh do Macotu (694 m n.m.) je opä brutálny. Sklon svahov spôsobuje kŕče v nohách, prsty nôh chcú prerazi botasky, nekonečné oblaky prachu sa tlačia do pžúc, horúčava spažuje. Niekto od vyčerpania padá, žudia sa podopierajú, sedia a hžadia v ústrety nekonečnému zostupu. Život sa scvrkáva na triviálne potreby a želania. A až tam dole v obraze priezračného jazera sa črtá ciež. Je pekný slnečný deň. Macot (694 m n.m.) - 36 stupňov C, Glacier (3050 m n.m.) - 12 stupňov C. 55 km, 3067 m stúpaní, 3067 m klesaní - to je "DE LA 6000D", kde zvíazi znamená preži.

Vytrpel, prežil a zapísal Rudolf Pado

 

Človek nie je ava a preto musí často pi

Dehydratácia je pojem, s ktorým sa našinec nemusí stretnú len na púšti. Hrozí každému, kto z najrôznejších dôvodov zabúda pi alebo nemôže telu dopria dostatok tekutín. V súčasnosti paradoxne najviac hrozí v oblastiach, ktoré bývajú postihnuté záplavami, v ktorých je síce vody viac než dos, avšak nie na pitie.

Pri pobyte v teplom prostredí človek stratí veža telesnej tekutiny. Mnohí si neuvedomujú, že už za dve hodiny jej stratia až pol litra. Pokiaž ju hneď nedoplnia, prejavia sa príznaky dehydratácie. Dotyčný sa cíti slabý, unavený, prepadajú ho závrate a má pocit, že omdlie.

Fatamorgána je smäd mozgu

Úbytok tekutín v tele sa samozrejme ohlási pocitom smädu, ale ten každý vníma s inou intenzitou, naviac ho často prebíjajú iné zmyslové podnety. To sa môže vypomsti zvl᚝ u detí a žudí krehkejšej konštrukcie, ktorí nemajú podkožný tuk zadržujúci tekutiny. Hlavné riziko spočíva v tom, že potom, čo sa vyčerpajú zásoby tekutín v telových dutinách a cievach, začne voda odchádza i z buniek, čo vežmi zhorší podmienky pre metabolizmus. V takejto situácii dochádza i k šokovým stavom a bezvedomiu, diabetici môžu upadnú do kómatu. V dôsledku silného zahustenia krvi hrozí osobám so skornatenými cievami infarkt alebo cievna mozgová príhoda.

Povestná fatamorgána, ktorá prepadáva v románoch zblúdilých na púšti, nie je ostatne ničím iným, ako následkom dehydratácie mozgových buniek. Dehydratácia však nehrozí len na Sahare: na dostatočný prísun tekutín sa mnohokrát zabúda i na letných detských táboroch, čo môže konči i tým, že moč je taký koncentrovaný, až deti močia piesok.

Pi treba nielen dos, ale aj pravidelne!

Dôležité je, hlavne u detí a starších žudí, pravidelné pitie. Nemá cenu do seba naraz otoči fžašu malinovky, ktorá sa za chvížu vyčúra a potom zosta pol dňa bez akéhokožvek pitia. Človek totiž nie je ava, ktorá v sebe dokáže udrža vodné zásoby na celé týždne. Dospelí turisti by preto mali pri dlhšom pobyte v suchom a horúcom prostredí si kontrolova dostatočný a pravidelný prísun tekutín rovnako ako pokrývku hlavy a slnečné okuliare na očiach. Mimoriadne to je dôležité pri hnačkových ochoreniach, kedy odchádza vežké množstvo tekutín a minerálov so stolicou.

Pokiaž je ale niekto dehydrovaný tak, že omdlie, je nutné položi ho na chladné miesto, či aspoň do chládku alebo tieňa, zdvihnú mu nohy a tak rýchlo vráti prívod krvi k životne dôležitým orgánom - mozgu a srdca.

Vhodný je i studený obklad na hlavu a končatiny. Chladom sa stiahnu cievy a dovnútra organizmu tak začne prúdi viac krvi. Najdôležitejšie však je obnovi zásoby tekutín v tele - pochopitežne až vo chvíli, kedy je postihnutý už pri vedomí. Najvhodnejšie sú minerálne vody, ktoré dodajú telu i stratené nerastné látky. Nahradi ich môže i špeciálny jontový nápoj, ktorých je dnes možné kúpi veža druhov, avšak účinok majú približne rovnaký. Po ich vypití vrátia telu v požadovanom pomere všetky vypotené minerály, hlavne draslík.

Najlepšou prevenciou dehydratácie je ihneď reagova na pocit smädu. Akékožvek otálanie či omeškanie v doplnení tekutín sa môže vežmi vypomsti. A ažké prípady, kedy sa jedná o stratu až troch litrov tekutín, si už vyžaduje hospitalizáciu a infúzie vo forme solných roztokov. Zvl᚝ opatrní mali by by žudia, ktorí trpia na diabetes /cukrovkári/, kardiaci, žudia s nemocnými žadvinami, s vysokým krvným tlakom a aj tí, ktorí majú za sebou cievne či mozgové príhody.

Na záver je možné poradi len jedno. V takýchto vežmi teplých dobách treba len pi, pi, pi a pi. Nedoporučujú sa nápoje presladené, prekyselené a ani minerálky nie je doporučované vypi veža /max. jednu až dve 0,7 litrové fžaše denne/. Pokiaž sme na túre dobre vybavení, tak okrem jedného jontového nápoja alebo minerálky nám stačí pramenitá čistá voda z prameňa a to pri vysokých denných teplotách aj 6 litrov denne.

A večer po pochode sa vežmi osvedčilo nízkostupňové pivo. Každý by sa mal časom otestova v takýchto extrémnych podmienkach a podža toho sa riadi.

Dana Braunová

 

ZO SVETA

Ako sa chžastá v Indii

Začnem tým najdôležitejším, verte alebo nie, indické pivá sú takzvané "samosery". To znamená, že sa dá z nich pekne ožra, ale si na nich nepochutnáte. Naši kamaráti, ktorí sa pokladajú za vežkých znalcov indických pív, nám doporučili ako jediné ako tak používatežné značky Kingfisher, Royal Challenge, Black Knight a Golden Eagle.

Problém s chžastom je v Indii ale v tom, že po ňom musíte vežmi pátra. Pretože v Indii si bohvie prečo myslia, že najväčšími pijanmi na svete sú Angličania, predáva sa často alkohol len vo špeciálnych obchodoch s názvom English wine shop /čo ale klame, pretože okrem vína tu dostanete aj pivo i tvrdý alkohol/. Ďalší problém je v tom, že niektoré indické štáty sú takzvane "suché". Máva to najčastejšie náboženské príčiny a týka sa to hlavne hidustického Tamilnádu, džinistického Gudžaratu a Haryany. Mimochodom, keď sme raz popíjali v nočnom vlaku cez Haryanu, prišiel za nami vojak a chcel nám zabavi fžašku. Povedali sme mu, že žiadnu nemáme, ale on na nás výhražne namieril starú ládovaciu mušketu a kričal, aby sme tú fžašku navalili, ale za chvížu ho to prešlo, mávol rukou a povedal: "nevadí, mám svoju..." a vytiahol ploskačku a popíjal s nami.

Chžast v Indii sa zaujímavo snúbi s históriou. Vežmi dobre sa mu totiž väčšinou darí na tých miestach, kde túto tradíciu založili západní kolonizátori. V bývalej portugalskej kolonii Goa stojí pohárik whisky obyčajných 6 rupií a odhliadnuc od toho, že tu majú i kvalitné západné plechovkové pivá a ažké sladké portské vína, po ňom Vám ráno ide puknú hlava. Goa je tiež jediným miestom v Indii, kde nájdete šenky a krčmy v tom našom slova zmysle. Slušne sa dá opi i v bývalej francúzskej enkláve Pondichery, kde stojí vežká fžaša piva iba 25 rupií, v Dillí za ňu dáte až 60. V horách severozápadnej himalájskej provincie Ladakh si zasa dajte pozor na "čang", čo je vlastne uvarený jačmeň zaliaty vodou s prídavkom kvasníc. Výsledná skvasená mliečne opalizujúca tekutina vyzerá síce nevinne a chutná trochu ako burčiak, ale má silu desiatich kopáčov. V Ladakhu je inak spústa kláštorov obývaných budhistickými mníchmi, čo je zrejme dôvod, prečo sa miestna odroda rumu volá OLD MONK /Starý mních/. Inak nesmieme v Indii zabudnú na lacné a kvalitné výrobky z trávy /predovšetkým hašiš (čaras) a opojný nápoj bhang z vylisovanej konopnej šavy/. Na hausbote v kašmírskom Urínagare i v himalájskych dedinkách štátu Himáčalpradéš sa vďaka ním môžete nepretržite celé dni smia a smia a smia....

Ivan Brezina

 

PAMÄTNÍCI HISTÓRIE

Najmenší palác na svete stojí na Uršulínskej v Bratislave

Miniatúrny šžachtický palác, hádam najmenší na svete, vznikol prestavbou z meštianského domu na začiatku 20.storočia. Vtedy na staršie múry suterénov a prízemia postavili nové poschodie a fasádu upravili v novoklasicistickom slohu. Jedna z typických mreží na okne prízemia je označená menom kováča "Schima" a datovaním 1918. Nad bránou je umiestnený kamenný erb šžachtickej rodiny.

V centrálnom salóne na poschodí nad vstupným vestibulom boli už v čase prestavby inštalované lampy elektrického osvetlenia. Pri úprave objektu a jeho prestavbe obytnej budovy na administratívne účely sa objavili zvyšky murív, ktoré možno datova do stredoveku. V zadnej miestnosti na poschodí sa pod omietkou ukázal fragment gotického okna bývalej synagógy, ktorú zrušili po roku 1530, ktorá však bola významne viditežná ešte okolo roku 1730. Dodnes je zachovaná v obvodových múroch susedného domu. Zo západu sa do nej zrejme vchádzalo cez gotický dom na mieste terajšieho objektu.

Po prvej svetovej vojne "palácik" obýval kaviarnik Julius Prger zo známej rodiny Prgerovcov. Jeho brat Henry neskôr zjednotil hotely Carlton a Savoy. Objekt bol do polovice 80.rokov nepretržite obývaný. Po rekonštrukcii sa stal sídlom Mestského kultúrneho strediska.

Štefan Holčík
prevzaté z 2-týždenníka Bratislavské Noviny, č.8-9

 

Teslácky diažkový pochod "2x50 a dos" v číslach.

16.ročník stokilmetrového diažkového pochodu sa uskutočnil v dňoch 19.-20.júna 1999. Na štarte sa prezentovalo celkom 53 účastníkov, čo je tretia najväčšia účas v histórii pochodu. Zdá sa, že po kríze v rokoch po nežnej, pochod začína znovu ožíva. K zvýšenému počtu turistov možno prispela aj novinka, keď organizátori dávali na požiadanie účastníkom s tvrdším režimom v súkromí aj potvrdenie o účasti.

Turisticky priamo ideálne počasie /hrozilo, ale nepršalo/ spôsobilo, že kompletnú stovku dokončilo až 41 účastníkov /77%/. Viac ich prišlo do cieža iba v roku 1986, celkom 43 turistov, /keby prišla do cieža Lívia a źuboš Hronec, mohol by rekord vyrovnaný/. Počasie, ale samozrejme aj vynikajúca výkonnos, prekonala traový rekord. Trenčania Ján Mrlina a Vlado Švancár prešli tra za 14 hodín a 25 minút. Keď spoznajú naše skratky, tak to bude celkom parádny čas. Účastníci stovky prišli celkom z 13 miest, popri tradičných "trnavčanoch" a domácich bol to aj najvzdialenejší účastník Tibor Ondrejčík /tentoraz bez brata/ z Dohňan pri Púchove. Ing. Ondrej Rím známy tým, že aj cesty z cieža domov absolvuje peši /Trnavskú stovku absolvoval oboma smermi, - inovovaná 2 x 100 a dos!!!/ si tentoraz neprišiel na svoje. Z cieža domov to mal len 540 metrov !, takže stal sa aspoň najbližším účastníkom pochodu.

Zaznamenali sme účas aj dvoch cykloturistov, ktorí išli systémom "štart a nie ciež". Videli sme ich na štarte a už nikde inde. Kufrova a dokonale, vedia aj cykloturisti. Novinkou, aspoň na časti tohoto pochodu, bola aj účas motocyklistov, ktorí sa však čoraz viac udomácňujú aj na lesných chodníčkoch. Zeleným, ktorým vyhovuje skôr zelené súkno ich pracovných stolov ako zelená farba lesov, neprotestujú. Asi nechodia do prírody, do lesa. Treba ich priláka napr. stavbou nového Gabčíkova na Pezinskej Babe, možno, že prídu protestova /dá sa tam pohodlne privies aj autom/.

Obdivuhodný výkon podali aj mladí skauti Michal Pokorný /roč. 1982/ a Juraj Šarišský /v kolónke ročník-uviedol 19.6.1999 a to sa nám nechce veri/ spolu s priatežkou Jankou Filovou absolvovali na prvý pokus 63 km. Kvitujeme aj "návrat" Jaroslava Hanuša z Nitry, ktorý prvú našu stovku absolvoval už v roku 1987 a po dlhej odmlke prišiel až teraz a samozrejme, že zvíazil /absolvoval celú stovku/. Do cieža prišli aj dve ženy, tradičná Janka Obdržálková a Andrea Lendacká. Dnes už pre ženy neradno sa potužova v noci ani po meste, ak ich k tomu neviažu pracovné povinnosti a nieto ešte po horách. Devä "nováčikov" tesláckej stovky ju absolvovalo kompletne. Najviac pochodov, celkom 15 a všetky úspešne, absolvovali Janka Obdržálková a Melo Klokner. Videli ste už niekde štatistiku z pochodov z Malých Karpát, kde by nefiguroval Melo? Od titulu najelegantnejší turista /zrkadlo a hrebeň vždy pri sebe/ až po neviem čo, stále len Melo. Tesláci Ondrej Rím, Vladimír Svrček a Vladimír Stotka /dva neúspešné/ absolvovali celkom 14 pochodov.

Dobrý je aj Fero Mikulka - 13 čistých a Attila Korčok s 13 pochodmi, z toho ale jeden nedokončil /lebo nechcel, nie žeby nevládal/. Hatrick, t.j. úspešná účas na troch posledných pochodoch dosiahli - Tesláci: Cyril Porubanec, Vlado Javorský, Vlado Stotka, a Marian Nižnan, ďalej Trnavčania Jano Trubač a Ondrej Jančík, redaktor Pavol Šoula a najstarší účastník Ján Parcer /roč.1923/. Najviac času na Tesláckej stovke strávil Ivan Nižnan, asi 432 hodín. Žiaž, iba ako organizátor, ktorý bol pri všetkých ročníkoch. Veríme, že o rok sa uskutoční 17.ročník pochodu, ale v novom termíne a to v poslednú júnovú sobotu/nedežu. A z balíčka ekonomických opatrení Vás bude čaka dvadsa korunové štartovné.

P.S.

Na štarte, ale i v cieli, nám chýbal inventár pochodov Ing.Peter Obdržálek a "občasník" Ing.źudovít Bahurinský. Nemal kto zvola to známe latinské "VENE VIDI VICI". Nie som latinčinár, ale vraj to znamená "Víno Videl Vypil".

Organizátor "2x50 a dos", Ivan Nižnan

 

Oficiálne výsledky "2 x 50 a dos...!"

Úspešní na 100 km - abecedný zoznam

1. Bada Peter 22. Nižnan Ivan
2. Farkašovský Ladislav 23. Nehyba Vlado
3. Groman Peter 24. Obdržálková Jana
4. Indrišek Imrich 25. Ondrejčík Tibor
5. Jakubec Michal 26. Parcer Ján
6. Jančík Ondrej 27. Páleník Jaroslav
7. Javorský Vlado 28. Porubanec Cyril
8. Kyselica Ján 29. Rím Ondrej
9. Krno Svetozár 30. Svrček Vladimír
10. Korčok Attila 31. Stotka Vladimír
11. Královič František 32. Svitek Ivan
12. Kohút Miroslav 33. Šoula Pavel
13. Kučera Ján 34. Švancár Vladimír
14. Klokner Melo 35. Trubač Ján
15. Lendacká Andrea 36. Trúsik Marián
16. Mikulka František 37. Vŕbik Miro
17. Minárik Peter 38. Vida Viliam
18. Majdán Miroslav 39. Valach Peter /BA/
19. Mrlina Ján 40. Vencl Ján
20. Muškát Pavel 41. Tomášek Ján
21. Nižnan Marian    

Ivan Nižnan

 

Stav v sledovaní Superdiažkoplaza 1999

po 2 stokilometrových pochodoch

  Meno Bydlisko T-100 2 x 50 a dos
1. Bada Peter Trnava 100 100
2. Indrišek Imrich Trnava 69 /Buková/ 100
3. Jakubec Mário Dubová 69 /Buková/ 100
4. Jančík Ondrej Trnava 100 100
5. Javorský Vladimír Bratislava 100 100
6. Kyselica Ján Trnava 100 100
7. Krno Svetozár Bratislava 100 100
8. Korčok Attila Bratislava 100 100
9. Královič František Trnava 100 100
10. Kohút Miroslav Bratislava 100 100
11. Kučera Ján Bratislava 100 100
12. Klokner Melo Bratislava 100 100
13. Lendacká Andrea Bratislava 100 100
14. Mikulka Fero st. Trnava 100 100
15. Minárik Peter Trnava 100 100
16. Majdán Miroslav Bratislava 100 100
17. Mrlina Ján Trenčín 100 100
18. Muškát Pavel Stupava 90 /Dobrá Voda/ 100
19. Nižnan Marian Bratislava 100 100
20. Nehyba Vladimír Bratislava 35 /Zochová chata 100
21. Obdržálková Jana Bratislava 100 100
22. Parcer Ján Prievidza 100 100
23. Porubanec Cyril Bratislava 100 100
24. Rím Ondrej Bratislava 100 100
25. Stotka Vlado Bratislava 100 100
26. Šoula Pavel Bratislava 100 100
27. Švancár Vladimír Trenčín 100 100
28. Trubač Ján Trnava 100 100
29. Trúsik Marian Nové Mesto/V 100 100
30. Tomášek Ján Bratislava 100 100
31. Valach Peter Bratislava 100 100
32. Vida Viliam Bratislava 100 100
33. Vencl Ján Bratialava 100 100

Po dvoch turistických pochodoch zaradených do akcie "Superdiažkoplaz" je stále v hre 33 turistov bojujúcich o toto ocenenie. Avšak na lámanie "chleba" príde až posledný augustový víkend, kedy sa koná posledný z trojice stoviek. Tak teda "dovidenia a dopočutia"

Peter Minárik

 

KALENDÁR

august - prehžad:

8.8.1999  Z DOLIAN DO DOLIAN  40, 30, 20, 10 km
22.8.1999  POCHOD A CYKLOJAZDA SNP  40, 22, 10 km
28.-29.8.1999  POCHOD ŠPCH  100, 56, 51 km

september:

4.-5.9.1999 S BEZKOU DO KARPÁT (IVV) 16.ročník
(sobota - nedeža)   KST SPARTAK BEZ Bratislava
Trasy: pešo: sobota: 42 km/1500 m, 35 km/1600 m, 22 km/1200 m
nedeža: 10 km/400 m
cyklo: 100, 55, 30 km
 
Popis peších trás: 42 km: Smolenice - Driny - Jahodník - Lošonec - Zabité - Klokoč - Monrepos - Brezinky - Ostrý Kameň - Záruby - nad Čertovým žžabom - Smolenický zámok - Smolenice

35 km: Smolenice - Driny - Jahodník - Čierna skala - Brezinky - Buková - Horné Mlyny - Havranica - Záruby - nad Čertovým žžabom - Smolenický zámok - Smolenice

22 km: Smolenice - Driny - Jahodník - Čierna skala - Brezinky - Ostrý Kameň - Záruby - nad Čertovým žžabom - Smolenický zámok - Smolenice

10 km: Smolenice - Molpír - Vlčiareň - rekr.zar.BEZ Jahodník - reštaurácia Jahodník - Driny - Smolenický zámok - Smolenice

Štart: Smolenice, športový areál:
sobota: 42, 35 km: 7.00 - 8.00 h
22, 10 km: 7.00 - 12.00 h
 
Ciež: Smolenice, športový areál: v sobotu do 17.00 h  
Štartovací poplatok: 20 Sk  
Iné: možnos ubytovania na lôžku alebo vo vlastnom spacom vaku (treba zahlási vopred)  
Vedúci: Ing.Ján Spevák, Suchohradská 4, 841 04 Bratislava  

 

11.9.1999 ŽITNOOSTROVSKÉ TURISTICKÉ DNI 18.ročník
(sobota)   KT Rodina Dunajská Streda
Trasy: 35, 16 km  
35 km: Dunajská Streda - Blažov - Kolónia - Dolnobárske rašeliniská - Dolný Štál - Padáň - Bohežovský kanál - Povoda - Dunajská Streda  
Štart: Dunajská Streda, Športová hala, od 8.00 h  
Ciež: Dunajská Streda, Športová hala, do 16.30 h  
Štartovné: KST dospelí 15 Sk, KST mládež 10 Sk, nečlenovia o 5 Sk viac  
Iné: prihláseným do 6.9. usporiadatež zabezpečí ubytovanie a gulᚠ 
Vedúci: Zděnek Kelemen, tel.: 0709/5529201, 0905/260222  

 

11.9.1999 VEźKÝ MALOKARPATSKÝ FUČIAK 14.ročník
(sobota)   KT Lokomotíva Bratislava
Trasy: 45 km/1600 m, 35 km/1400 m  
45 km: Rača - Zbojníčka - Snežienka - Hrubý Drieňovec - Marianka - Pajštún - Košarisko - Biely Kameň - Biely Kríž - Rača  
35 km: Rača - Zbojníčka - Snežienka - Hrubý Drieňovec - Marianka - Pajštún - Biely Kríž - Rača  
Štart: Rača, nám.Hrdinov, kino Nádej, 7.00 - 8.00 h  
Ciež: Biely Kríž, 13.00 - 17.00 h  
Vedúci: Jindrich Racek  

 

11.9.1999 SENICKÁ MAŠÍROVKA (IVV) 19.ročník
(sobota)   KST Senica
Trasy: 20, 10 km  
Vedúci: PhDr.Alžbeta Šnittová, Sam.Jurkoviča 1207, 905 01 Senica  

 

18.9.1999 Pč NAJVYŠŠÍCH KOPCOV MALÝCH KARPÁT 25.ročník
(sobota)   Slávia STU Bratislava
Trasy: 55 km/2500 m, 50 km/2000 m,35 km/1700 m, 28 km/700 m, 14 km/500 m  
55 km: Smolenice - Havranica - Záruby - Vápenná - Vysoká - Čertov kopec - Pezinská Baba - Pezinok  
50 km: Smolenice - Havranica - Záruby - Vápenná - Čertov kopec - Pezinská Baba - Pezinok  
35 km: Smolenice - Havranica - Záruby - Vápenná - Vysoká - Kuchyňa  
28 km: Kuchyňa - Vysoká - Hubalová - Čermákova lúka - Čertov kopec - Pezinská Baba - Pezinok  
14 km: Kuchyňa - Vývrat - Vysoká - Zochova chata  
Štart: 55, 50 km: Smolenice, Chemolak, zast.SAD, 6.45-7.30 h  
  35 km: Smolenice, Chemolak, zast.SAD, 6.45 - 8.45 h  
  28, 14 km: Kuchyňa, pri reštaurácii, 9.00 - 9.30 h  
Vedúci: Ing.Karol Kováč  

 

18.9.1999 BAKUźOVÝ POCHOD 20.ročník
(sobota)   KST TOM TJ Bezovec Piešany
Trasy: 20, 15, 10 km  
20 km: Piešany - Červená veža - Havran - Striebornica - Krahulčie hory - Výtoky  
Štart: Klub TOM TJ BEZOVEC Piešany, 8.00 - 10.00 h  
Ciež: Výtoky  
Vedúci: Peter Miklánek  

 

25.9.1999 JESENNÝ ŠźAPÁK ŠKP 18.ročník
(sobota)   OTD ŠKP Bratislava
Trasy: 60 km a menej - podža výberu  
60 km: štadión ŠKP - Kačín - Marianka - Pajštún - Pod Kozliskom - Kozí chrbát - Salaš - Biely Kríž - Pekná cesta - Kamzík - Slavín - štadión ŠKP  
  Účastníci môžu kratšie trasy zača alebo ukonči okrem štadióna ŠKP i na lokalitách uvedených v popise 60 km trasy. Tieto sú zároveň aj miesta kontrolných bodov. Na kontrolných miestach treba odpísa číselné kódy, ktoré organizátor pre túto akciu pripravil.  
Štart: 60 km: Bratislava-Dúbravka, štadión ŠKP, 6.00 - 9.00 h  
Ciež: Bratislava-Dúbravka, štadión ŠKP  
Vedúci: Viliam Vida  

 

25.9.1999 PO STOPÁCH MÁRIE TERÉZIE (IVV)  
(sobota)   KST Holíč
Trasy: 20, 10 km  
Vedúci: Ing.Vratislav Schaal, M.Nešpora 30, 908 51 Holíč  

 

26.9.1999 MALOKARPATSKÝ STRAPEC (memoriál Antona Beňu) 12.ročník
(nedeža)   OT TJ Slávia Prírodovedec + CK Limba
Trasy: 35 km/800 m, 22 km/600 m, 13 km/400 m  
35 km: Rača - Biely Kríž - Košarisko - Pod Kozliskom - Stupava, Obora - Panova lúka - Rača  
22 km: Rača - Biely Kríž - Košarisko - Medené Hámre - Panova lúka - Rača  
13 km: Rača - Biely Kríž - Panova lúka - Rača  
Štart: Rača, kino Nádej, 8.00 - 8.30 h  
Vedúci: RNDr.Dagmar Kusendová  

Mesačník MALOKARPATSKÝ DIAźKOPLAZ vychádza ako zborník nezávislých prispievatežov s turistickou tématikou oblasti Malých Karpát a okolia, zameranou prevažne na diažkovú pešiu turistiku. Za obsahovú náplň zodpovedá autor príspevku. Príspevky adresujte Petrovi Minárikovi alebo Pavlovi Šoulovi, prípadne iným osobám, ktoré bývajú s nimi v kontakte, priamo na diažkových pochodoch organizovaných v Malých Karpatoch a okolí. Technická realizácia tohoto čísla: príprava textových podkladov - Peter Minárik, Pavol Šoula, konečná úprava textu - Pavol Šoula, príprava obrazovej náplne - Peter Minárik, distribúcia - Peter Minárik, Peter Obdržálek. Kontakt - elektronická pošta: soula@elf.stuba.sk. V elektronickej forme môžete časopis nájs na internetovej adrese http://www.elf.stuba.sk/~soula/mkd