Súťaž SLOVENSKÝ SUPERDIAĽKOPLAZ

Súťaž vznikla z iniciatívy organizátorov 100 km diaľkových pochodov organizovaných v oblasti Malých Karpát ako rozšírenie súťaže MALOKARPATSKÝ SUPERDIAĽKOPLAZ na celú oblasť Slovenska. Súťaž spočíva v povinnosti prejsť najmenej 5 stokilometrových diaľkových pochodov v roku na Slovensku pri podmienke, že účastník súťaže v danom roku splnil tiež podmienky súťaže MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ. Do súťaže sú zahrnuté absolvovania 100-kilometrových trás na všetkých organizovaných diaľkových pochodoch na Slovensku. V súčasnosti je možné zúčastniť sa na Slovensku na nasledovných 100-kilometrových pochodoch:

100-kilometrové diaľkové pochody, ktoré patria aj do súťaže MALOKARPATSKÝ SUPERDIAĽKOPLAZ:

Ostatné známe 100-kilometrové diaľkové pochody na Slovensku:

Prehľad držiteľov SSD

  Meno 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  celkový počet ocenení účastníka   
1. Kvetoslav Lumtzer A                         1
2. Július Surán A A   A A A A A A A A A A 12
3. Ladislav Farkašovský   A   A     A   A         4
4. Cyril Porubanec   A   A     A   A         4
5. Karol Šulek       A   A A A   A A A A 8
6. Peter Čapoš         A                 1
7. Jaroslav Hanuš         A                 1
8. Peter Hrdlička         A                 1
9. Attila Korčok         A A A A           4
10. Ivan Nižnan         A A A A A A A A A 9
11. Ctibor Páchnik         A A         A     3
12. Vladimír Švancar           A               1
13. Miroslav Cíferský           A               1
14. Slávo Glesk           A       A       2
15. Ján Pristach           A               1
16. Peter Groman           A A   A   A A A 6
17. Igor Podoba               A           1
18. Miroslav Lietavec               A           1
19. Ondrej Lietavec               A A         2
20. Jiří Hofman                 A         1
21. Silvia Glesková                   A       1
22. Michal Barta                   A A A A 4
23. Martin Černoch                   A       1
24. Martin Slivka                   A       1
25. Dalibor Greguš                   A A A A 4
26. Istvan Szabo                     A     1
27. Gabriel Hever                     A     1
28. Csilla Wittnerová                     A     1
29. Ján Sládek                     A     1
30. Katarína Janechová                     A A A 3
31. Rastislav Vavro                     A A A 3
32. Vladimír Blahuta                       A A 2
33. Ondrej Jančík                       A   1
34. Ivan Kadlečík                       A A 2
35. Anton Kolenák                       A   1
36. Peter Mazán                       A A 2
37. Emil Páleník st.                       A A 2
38. Emil Páleník ml.                       A A 2
39. Jaroslav Kováč                         A 1
40. Miro Majdán                         A 1
41. David Nagy                         A 1
  Počet držiteľov 2 3 0 4 7 10 7 7 7 9 13 15 16 100

Posledná úprava stránky: 15.10.2013