Doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.

 

Školský rok/semester: 2013/2014

Predmety:      Matematika 3 (BŠ, ZS,LS)

Matematika 1 – dištančné štúdium

Matematika 3 – dištančné štúdium

Matematická analýza 1 (FIIT, BŠ, ZS)

Miestnosť: A 417, číslo tel. 602 91 115 (v areáli fakulty kl. 115).

                    A 411, kl. 433