Rozvrhy krúžkov Rozvrhy učiteľov Rozvrhy učební

Rozvrh hodín FEI STU na zimny semester 2023/2024

1. bc 2. bc 3. bc 1. i 2. i Cvičenia z voliteľných predmetov

1. bc
API
1bc_API/1 1bc_API/2 1bc_API/3 1bc_API/4 1bc_API/5 1bc_API/6 1bc_API/7 1bc_API/8 1bc_API/9 1bc_API/10 1bc_API/11 1bc_API/12
RK
1bc_RK/1 1bc_RK/2 1bc_RK/3 1bc_RK/4 1bc_RK/5 1bc_RK/6 1bc_RK/7
IKT
1bc_IKT/1 1bc_IKT/2 1bc_IKT/3 1bc_IKT/4 1bc_IKT/5 1bc_IKT/6 1bc_IKT/7 1bc_IKT/8 1bc_IKT/9 1bc_IKT/10
ELN
1bc_ELN/1 1bc_ELN/2
AM
1bc_AM/1 1bc_AM/2 1bc_AM/3 1bc_AM/4
ET
1bc_ET/1 1bc_ET/2
ENE
1bc_ENE/1 1bc_ENE/2 1bc_ENE/3
JFI
1bc_JFI/1

2. bc
API
2bc_API/1 2bc_API/2 2bc_API/3 2bc_API/4 2bc_API/5 2bc_API/6 2bc_API/7 2bc_API/8 2bc_API/9 2bc_API/10
RK
2bc_RK/1 2bc_RK/2 2bc_RK/3 2bc_RK/4 2bc_RK/5
ELN
2bc_ELN/1 2bc_ELN/2 2bc_ELN/3
IKT
2bc_IKT/1 2bc_IKT/2 2bc_IKT/3 2bc_IKT/4
AM
2bc_AM/1 2bc_AM/2 2bc_AM/3 2bc_AM/4
ET
2bc_ET/1 2bc_ET/2 2bc_ET/3
ENE
2bc_ENE/1 2bc_ENE/2 2bc_ENE/3
JFI
2bc_JFI/1 2bc_JFI/2

3. bc
API
3bc_BIS/1 3bc_BIS/2 3bc_BIS/3
3bc_MSUS/1 3bc_MSUS/2 3bc_MSUS/3 3bc_MSUS/4 3bc_MSUS/5 3bc_MSUS/6 3bc_MSUS/7 3bc_MSUS/8 3bc_MSUS/9 3bc_MSUS/10 3bc_MSUS/11 3bc_MSUS/12 3bc_MSUS/13
RK
3bc_RK/1 3bc_RK/2 3bc_RK/3 3bc_RK/4
IKT
3bc_IKT/1 3bc_IKT/2 3bc_IKT/3 3bc_IKT/4 3bc_IKT/5
ELN
3bc_ELN/1 3bc_ELN/2 3bc_ELN/3 3bc_ELN/4
AM
3bc_AM/1 3bc_AM/2 3bc_AM/3 3bc_AM/4
ET
3bc_ET/1
ENE
3bc_ENE/1 3bc_ENE/2 3bc_ENE/3
JFI
3bc_JI/1
3bc_FI/1

1. i
API
1i_BIS/1 1i_BIS/2 1i_BIS/3
1i_MSUS/1 1i_MSUS/2 1i_MSUS/3 1i_MSUS/4 1i_MSUS/5
AME
1i_AME/1 1i_AME/2 1i_AME/3
JFI
1i_FI/1
1i_JI/1
KI
1i_KI/1
EE
1i_EE/1 1i_EE/2 1i_EE/3 1i_EE/4
RK
1i_RK/1 1i_RK/2
AET
1i_AET/1 1i_AET/2 1i_AET/3
EN
1i_EN/1 1i_EN/2 1i_EN/3 1i_EN/4
ENG
1i_ENG/1
MIKT
1i_MIKT/1 1i_MIKT/2 1i_MIKT/3

2. i
API
2i_BIS/1 2i_BIS/2 2i_BIS/3
2i_MSUS/1 2i_MSUS/2 2i_MSUS/3 2i_MSUS/4
AME
2i_AME/1 2i_AME/2 2i_AME/3 2i_AME/4 2i_AME/5
EE
2i_EE/1 2i_EE/2 2i_EE/3 2i_EE/4
JFI
2i_FI/1
2i_JI/1
KI
2i_KI/1
RK
2i_RK/1
AET
2i_AET/1
EN
2i_EN/1 2i_EN/2 2i_EN/3
MIKT
2i_MIKT/1 2i_MIKT/2

Cvičenia z voliteľných predmetov
1. bc
1bc_AM_DTECH 1bc_AM_ENVI
1bc_API_ENVI 1bc_API_HIKT 1bc_API_ROCS
1bc_ELN_ENVI 1bc_ELN_HIKT
1bc_ENE_DTECH 1bc_ENE_EKE
1bc_ET_DTECH 1bc_ET_ENVI
1bc_IKT_DG 1bc_IKT_ROCS
1bc_JFI_DTECH 1bc_JFI_ENVI
1bc_RK_ROCS 1bc_RK_SVZK
1bc_SJ1
2. bc
2bc_AM_FYZ1 2bc_AM_FYZ2
2bc_API_LSI 2bc_API_TZI
2bc_ELN_FYZ 2bc_ELN_LS
2bc_ENE_FYZ1 2bc_ENE_FYZ2 2bc_ENE_SVET
2bc_ET_FYZ1 2bc_ET_FYZ2
2bc_IKT_FYZ 2bc_IKT_LS 2bc_IKT_UIBE
2bc_JFI_FYZ1 2bc_JFI_FYZ2
2bc_RK_FYZ 2bc_RK_LS 2bc_RK_UIBE
3. bc
3bc_AM_ELSA 3bc_AM_PASME 3bc_AM_PLCM 3bc_AM_PMEAP 3bc_AM_PROPA
3bc_API_FMPH 3bc_API_MATSTA 3bc_API_MSUS_KSIF 3bc_API_ZPKP
3bc_AVBA
3bc_ENE_VEEZ
3bc_ET_APROG 3bc_ET_EMC 3bc_ET_MER2
3bc_IKT_ACSS1
3bc_JFI_JI_ELSEL
3bc_LTX
3bc_RK_POHS 3bc_RK_RRM 3bc_RK_RS 3bc_RK_VS
1. i
1i_AME_CAEMS 1i_AME_EMOB 1i_AME_MKP 1i_AME_OPM 1i_AME_SVVI 1i_AME_VKARM 1i_AME_VZR
1i_API_BIS_ZKRY 1i_API_MSUS_MSUS
1i_AVBA
1i_EE_FOTK 1i_EE_IEIB 1i_EE_SZS 1i_EE_VSV
1i_ENG_CISPSI 1i_ENG_MAMSP 1i_ENG_OKSEN 1i_ENG_SPAE 1i_EN_BFYZ 1i_EN_MAMSP 1i_EN_OKSEN
1i_JFI_FI_MST
1i_KI_SP 1i_MIKT_AST 1i_MIKT_BEK
1i_RK_IDS 1i_RK_RMS 1i_RK_RNS 1i_RK_UI2 1i_RK_VRS
2. i
2i_AET_AMAG 2i_AET_DMS 2i_AET_EPS 2i_AET_NMS
2i_AME_AMS 2i_AME_MTMP 2i_AME_PIMS 2i_AME_PMRMS 2i_AME_ZEPE
2i_API_BIS_AKOD 2i_API_MTMP
2i_AVBA
2i_EE_OAES 2i_EE_STA
2i_EN_IFOTO 2i_EN_MIP2 2i_EN_MMEDT 2i_EN_PIO 2i_EN_TMEDT
2i_JFI_FI_BMBS 2i_JFI_FI_FKM 2i_JFI_FI_NANT 2i_JFI_FI_URY 2i_JFI_JI_MRJE 2i_JFI_JI_PJE 2i_JFI_JI_SDMJI 2i_JFI_JI_VJE
2i_LTX
2i_MIKT_AST 2i_MIKT_BEK 2i_MIKT_BTSSS 2i_MIKT_CSO 2i_MIKT_OKSS 2i_MIKT_RTS 2i_MIKT_SIBU
2i_RK_BKYB 2i_RK_DES 2i_RK_HNS 2i_RK_LRS 2i_RK_VIR