Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_ELN/1 Obdobie: zimny semester 2023/2024

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   ALPR
ab300
uibe
c216
  MAT1
ab300
alpr
cpuc
       
Uto   mat1
c801
          @ENVI
bc150
       
                @HIKT
de300
       
Str   UIBE
cd300
LS
cd300
  Angl
jaz
   
Stv   tk1
plava
  ufyz
a222
  ls
de35
UFYZ
cd300
       
Pia   MAT1
ab300
                     

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 24. októbra 2023 o 09:59:13 z databázy Z23_o programom ROZVRHY