Rozvrhy krúžkov Rozvrhy učiteľov Rozvrhy učební

Rozvrh hodín FEI STU na letny semester 2023/2024

1. bc 2. bc 3. bc 1. i 2. i Cvičenia z voliteľných predmetov

1. bc
API
1bc_API/1 1bc_API/2 1bc_API/3 1bc_API/4 1bc_API/5 1bc_API/6 1bc_API/7 1bc_API/8 1bc_API/9 1bc_API/10 1bc_API/11 1bc_API/12
RK
1bc_RK/1 1bc_RK/2 1bc_RK/3 1bc_RK/4 1bc_RK/5 1bc_RK/6 1bc_RK/7
IKT
1bc_IKT/1 1bc_IKT/2 1bc_IKT/3 1bc_IKT/4 1bc_IKT/5 1bc_IKT/6 1bc_IKT/7 1bc_IKT/8 1bc_IKT/9
ELN
1bc_ELN/1 1bc_ELN/2 1bc_ELN/3
AM
1bc_AM/1 1bc_AM/2 1bc_AM/3 1bc_AM/4
ET
1bc_ET/1 1bc_ET/2
ENE
1bc_ENE/1 1bc_ENE/2 1bc_ENE/3
JFI
1bc_JFI/1

2. bc
API
2bc_API/1 2bc_API/2 2bc_API/3 2bc_API/4 2bc_API/5 2bc_API/6 2bc_API/7 2bc_API/8 2bc_API/9 2bc_API/10 2bc_API/11 2bc_API/12 2bc_API/13 2bc_API/14 2bc_API/15
RK
2bc_RK/1 2bc_RK/2 2bc_RK/3 2bc_RK/4 2bc_RK/5
IKT
2bc_IKT/1 2bc_IKT/2 2bc_IKT/3 2bc_IKT/4
ELN
2bc_ELN/1 2bc_ELN/2
AM
2bc_AM/1 2bc_AM/2 2bc_AM/3 2bc_AM/4 2bc_AM/5
ET
2bc_ET/1 2bc_ET/2
ENE
2bc_ENE/1 2bc_ENE/2
JFI
2bc_JFI/1

3. bc
API
3bc_BIS/1 3bc_BIS/2 3bc_BIS/3 3bc_BIS/4
3bc_MSUS/1 3bc_MSUS/2 3bc_MSUS/3 3bc_MSUS/4 3bc_MSUS/5 3bc_MSUS/6 3bc_MSUS/7 3bc_MSUS/8 3bc_MSUS/9 3bc_MSUS/10
RK
3bc_RK/1 3bc_RK/2 3bc_RK/3 3bc_RK/4
IKT
3bc_IKT/1 3bc_IKT/2 3bc_IKT/3
ELN
3bc_ELN/1 3bc_ELN/2 3bc_ELN/3
AM
3bc_AM/1 3bc_AM/2 3bc_AM/3
ET
3bc_ET/1 3bc_ET/2 3bc_ET/3
ENE
3bc_ENE/1 3bc_ENE/2 3bc_ENE/3
JFI
3bc_JI/1
3bc_FI/1

1. i
API
1i_BIS/1 1i_BIS/2 1i_BIS/3
1i_MSUS/1 1i_MSUS/2 1i_MSUS/3 1i_MSUS/4
AME
1i_AME/1 1i_AME/2 1i_AME/3 1i_AME/4 1i_AME/5
JFI
1i_JI/1
1i_FI/1
KI
1i_KI/1
EE
1i_EE/1 1i_EE/2 1i_EE/3
RK
1i_RK/1 1i_RK/2 1i_RK/3
AE
1i_AE/1 1i_AE/2
EN
1i_EN/1 1i_EN/2 1i_EN/3
ENG
1i_ENG/1
MIKT
1i_MIKT/1 1i_MIKT/2 1i_MIKT/3

2. i
API
2i_BIS/1 2i_BIS/2 2i_BIS/3
2i_MSUS/1 2i_MSUS/2 2i_MSUS/3 2i_MSUS/4
AME
2i_AME/1
2i_ApMA/1
EE
2i_EE/1 2i_EE/2
2i_ST/1 2i_ST/2
2i_JE/1
JFI
2i_JFI/1
KI
2i_KI/1
RK
2i_RK/3
AE
2i_AE/1
EN
2i_EN/1 2i_EN/2 2i_EN/3 2i_EN/4 2i_EN/5 2i_EN/6
MIKT
2i_MIKT/1 2i_MIKT/2

Cvičenia z voliteľných predmetov
1. bc
1bc_AM_MAT1E
1bc_API_MAT1I
1bc_ELN_MAT1
1bc_ENE_MAT1E
1bc_ET_MAT1E
1bc_IKT_MAT1
1bc_JFI_MAT1E
1bc_RK_MAT1
1bc_SJ2
1bc_TK2
2. bc
2bc_API_EMAR 2bc_API_MK 2bc_API_TRHE 2bc_API_ZFI
2bc_ELN_MK 2bc_ELN_ZFI
2bc_ENE_ZFI
2bc_ET_MK
2bc_IKT_EMAR 2bc_IKT_ZFI
2bc_JFI_FYZ2 2bc_JFI_FYZ3 2bc_JFI_ZFI
2bc_RK_MK 2bc_RK_ZFI 2bc_TK4
2bc_ZMP
3. bc
3bc_AM_EMAR 3bc_AM_EPSP 3bc_AM_RASA 3bc_AM_TDA
3bc_API_OOP 3bc_API_UHD
3bc_ELN_AON 3bc_ELN_AVT 3bc_ELN_LAST 3bc_ELN_LEK 3bc_ELN_PNIO 3bc_ELN_PREN 3bc_ELN_SVE
3bc_ENE_DIS 3bc_ENE_OZE
3bc_ET_MIP1 3bc_ET_VELN
3bc_IKT_A2G3G 3bc_IKT_MSAP 3bc_RK_DV 3bc_RK_OOP 3bc_RK_PIOT 3bc_TK6
1. i
1i_AE_AMO 1i_AE_MME 1i_AE_TPU
1i_AME_DVP 1i_AME_MCR 1i_AME_MISA 1i_AME_MPM 1i_AME_MRNMS 1i_AME_POIT 1i_AME_PRME 1i_AME_PSVE 1i_AME_VMSM
1i_API_BIOM 1i_API_BISPP 1i_API_FP 1i_API_PPDS 1i_API_RZZ 1i_API_SKS
1i_EE_AENE 1i_EE_OZS
1i_ENG_NANO 1i_ENG_PPE 1i_EN_AFOT 1i_EN_EMPS 1i_EN_MOCSS 1i_EN_NANO 1i_EN_NDIO 1i_EN_SMIK
1i_KI_PS
1i_RK_HMI 1i_RK_MSS 1i_RK_PTAR
2. i