predchádzajúci

T-100 98, kontrola na Čermákovej lúke (Viselka), v okuliaroch Celo Radványi

nasledujúcimd08-10_Celo_02.jpg
131.64 KB

Prehľad fotografií